Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Ontologies Utilization for Value Modeling Business Processes II
Project IdSGS14/PřF/2015
Main solverdoc. Ing. František Huňka, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu bude další rozpracování výsledků řešení projektu SGS z roku 2014 zejména v oblasti generické ontologie a doménově specifické ontologie zaměřené na modelování podnikových procesů. Doménově specifická ontologie REA, která využívá hodnotové modelování podnikových procesů, je však ,,poplatná" přístupu best practise, jehož nedostatky lze spatřovat především v chybějící teorii a rozpracované metodologii. Naproti tomu metodologie DEMO představuje generickou ontologii, která má silnou stránku právě v teoretické rovině a z této úrovně je také vypracovaná odpovídající metodologie, která je zcela implementačně nezávislá a jejichž cílem je vytvoření esenciálního (ontologického) modelu. Cílem řešení projektu bude pohled na ontologii REA prostřednictvím metodologie DEMO, a to konkrétně prostřednictvím operačního a transakčního axiomu metodologie DEMO. Tímto způsobem je možné deklarovat a začlenit stavový model přímo do struktury REA modelu. Aktuální stavový model REA se orientoval na stavy ekonomických zdrojů. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech.