Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Nation Identity and Nation Building in the Post-Soviet Region of Eastern Partnership
Project IdSGS12/PřF/2015
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt se zaměřuje na faktory ovlivňující formování státní a národní identity postsovětských republik situovaných do prostoru ,,mezi Ruskem a Evropskou unií, tj. Ukrajinu, Bělorusko, Moldavsko, Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. Výzkumným cílem projektu je analýza faktorů, které vedly k formování vybraných národů a jejich státnosti. Faktory ovlivňující vývoj identit v kontextu procesu formování moderní národní identity a budování vlastní státnosti ve vybraných státech ležících mezi státy Evropské unie a nově definovanou Ruskou federací budou analyzovány především se zaměřením na historické prosazování jazyka národními elitami (intelektualizace jazyka a jeho prosazování do literatury, edukčního systému a úřední sféry), na vytváření a uchování národních mýtů, stereotypů a symbolů, na kulturu jako nástroj národní mobilizace, na religiózní specifika jednotlivých postsovětských národů (snahy o vytvoření autokefálních církví, odklon od pravoslaví příklonem ke katolicismu či protestantismu), jakož i na vztahy k etnickým minoritám v mladých státech a jejich formování národní identity.