Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Determination of benzodiazepines by electrochemical stripping analysis on different types of electrodes
Project IdSGS07/PřF/2015
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTento projekt plynule navazuje na předchozí projekt SGS 2014, který se zabýval voltametrickým stanovením léčiv (Alprazolam, Bromazepam) ze skupiny benzodiazepinů (BDZ) pomocí diferenční pulzní voltametrie. Cílem nového projektu je zvýšení citlivosti vypracovaných metod pomocí elektrochemické rozpouštěcí analýzy (ERA). ERA umožňuje stanovit látky s vysokou citlivostí srovnatelnou s moderními analytickými metodami. Vhodnými variantami pracovních elektrod ke stanovení BDZ jsou meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda (m-AgSAE) a uhlíková pastová elektroda (UPE).