Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Determination of antioxidant activity of lutein
Project IdSGS06/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci tohoto projektu bude stanovena antioxidační aktivita luteinu. Lutein obsahuje ve své struktuře systém konjugovaných dvojných vazeb, díky kterému je schopen vytvářet geometrické izomery (all - trans a cis izomery). Jelikož se jednotlivé izomery liší ve své struktuře, tak se vzájemně odlišují i jejich fyzikálně chemické vlastnosti, tedy i jejich antioxidační aktivita. Antioxidační aktivita bude stanovena pro chemický standard luteinu v all-trans formě, pro směs luteinu připravenou z chemického standardu obsahující jak lutein ve své all-trans formě tak i cis izomery luteinu a pro lutein extrahovaný z rostlinného materiálu. Antioxidační aktivita jednotlivých strukturních forem luteinu bude určena metodou DPPH, což je jedna ze základních metod pro zhodnocení antiradikálové aktivity čistých látek a různých směsných vzorků. Dále bude antioxidační aktivita jednotlivých strukturních forem luteinu určena metodou ABTS, která bývá rovněž označována i jako metoda TEAC. Tato metoda se používá ke stanovení celkové antioxidační aktivity (TTA - total antioxidant aktivity).