Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Isolation of mononuclear cells from peripheral blood and their detection by flow cytometry in patients after bariatric surgery treatment.
Project IdSGS03/PřF/2015
Main solverMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationRedukce hmotnosti je základní součástí léčby obézních diabetiků 2. typu. Terapeutický přínos bariatrických operací u tohoto nejčastějšího metabolického onemocnění prokazuje celá řada studií. Mononukleární buňky představují důležitý marker, který lze využít při hodnocení některých systémových metabolických změn a patofyziologických stavů (zánětlivá reakce, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění) provázejících obezitu a metabolický syndrom. Na základě množství mononukleárních buněk a identifikace a kvantifikace některých prozánětlivých faktorů jimi produkovaných, je možné zhodnotit pozitivní terapeutický přínos redukce hmotnosti obézních pacientů.