Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Surface characterisation of porous materials.
Project IdSGS02/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na zefektivnění využití experimentálních technik pro charakterizaci povrchu porézních materiálů dostupných na KCH (případně s využitím i dalších externě dostupných technik). Jedním z hlavních výstupů bude metodický postup charakterizace případných nových porézních materiálů umožňující získat maximum informací s minimem nákladů.