Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Pollutants in water - their determination and possibilities of their removal
Project IdSGS01/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci řešení projektu je plánován vývoj metod pro stanovení polutantů ve vodách (od předpřípravy reálného vzorku až po finální instrumentální analýzu - nejčastěji pomocí UHPLC ve spojení s fluorescenčním detektorem nebo hmotnostním spektrometrem). Druhou částí projektu bude výzkum zaměřený na nalezení účinných a finančně nenáročných možností (například použití přírodních sorbentů) pro odstranění těchto polutantů z životního prostředí (primárně z vod).