Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Needs of families with children who live in hostels in Ostrava in housing area
Project IdSGS03/FSS/2015
Main solverMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem výzkumu je analyzovat faktory, které vedou rodiny s dětmi k životu na ubytovně a zjistit jaké mají potřeby v oblasti bydlení. V rámci výzkumu bude využita kvalitativní výzkumná strategie, kdy formou terénního šetření budou se zástupci rodin s dětmi (20 rodiči), žijících na ubytovnách v Ostravě vedeny polostrukturované rozhovory, které budou zaměřeny na zjištění: a) faktorů, které vedly rodiny k bydlení na ubytovně; b) strategií, které rodiny volí při řešení své bytové situace, c) jaké bydlení považují za odpovídající jejich potřebám; d) zdrojů pomoci, které rodiny mají k dispozici při řešení svého bydlení. Plánované výstupy např. v podobě závěrečné zprávy z výzkumu budou nabídnuty zástupcům Statutárního města Ostrava, či jiným zainteresovaným subjektům jako jeden z podkladů pro koncipování bytové politiky zaměřené na rodiny s dětmi a také nabídnuty k využití k dalším výzkumným či studijním účelům.