Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The benefits of cooperation between PhD students of Musical Theory and Pedagogy at the Faculty of OU and associate profesor K. Boženek reagarding the use of musical history funds of the Silesian Museum
Project IdSGS11/PdF/2015-16
Main solverprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na tvůrčí badatelskou činnost dvou doktorandů oboru Hudební teorie a pedagogika tematicky spojenou s jejich disertačními pracemi. Školitelem těchto doktorandů je externí spolupracovník Pedagogické fakulty OU doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D., který je jedním z nejvýznamnějších odborníků na problematiku hudební kultury tzv. českého Slezska. V opavském Slezském zemském muzeu vybudoval muzikologické pracoviště (1967?1987) a pak působil v Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1993?2010). Cílem projektu je využít co nejvíce jeho bohatých zkušeností, které bude předávat doktorandům při jejich tvůrčích aktivitách (u MgA. T. Thona to bude hlavně v oblasti sbírkových fondů SZM a dalších institucí /čeští i němečtí autoři 18. a zač. 19. století/, u Mgr. K. Sobotkové pak bádání v pozůstalostech opavských skladatelů M. Čeledy, V. Kálika, A. Rychlého a J. Schreibera).