Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analysis of opinions on stressful activities of clients from therapeutic community for drug addict in Bílá Voda
Project IdSGS10/PdF/2015-16
Main solverMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationZátěžové aktivity jsou součástí terapeutické práce některých komunit pro drogově závislé. Zajištění jejich realizace je náročné jak na speciální požadavky na personál (fyzické a psychické), tak na zajištění bezpečnosti a průběhu těchto aktivit. Některé komunity zvažují zařazování těchto aktivit do léčebného programu. Analýza názorů klientů na tyto aktivity a pochopení jejich širšího kontextu může být jedním z faktorů, které usnadní komunitám jejich rozhodování. Odborná literatura popisuje potenciál zátěžových aktivit v léčebném působení na jednotlivce v oblastech zvyšování tělesné, psychické a sociální zdatnosti. Poskytují podněty pro zvládání frustrace, hledání vlastních rezerv aj. Cílem zamýšleného projektu je zjistit jaké jsou názory klientů terapeutické komunity v Bílé Vodě na účinek zátěžových aktivit v jednotlivých fázích léčby a čím jsou tyto názory ovlivněny. Spojení kvantitativní a kvalitativní metodologie umožní najít odpovědi na výzkumné otázky.