Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Praktická aplikace mobilních zařízení jako nástroje realizace výstupů vybraných vzdělávacích oblastí RVP
Project IdSGS8/PdF/2015-16
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationRVP definuje povinné očekávané výstupy každé vzdělávací oblasti. Každého výstupu je možné dosáhnout pomocí různých metod a forem výuky. V rámci projektu budou vyhledány výstupy, při jejichž plnění lze využít mobilní technologie (tablety), budou vypracovány metodiky pro učitele a bude proveden výzkum, jakým způsobem došlo k ovlivnění kvality úrovně osvojení výstupu žáky. Při řešení projektu bude navázána spolupráce s učiteli různých typů škol v několika fázích. Nejdříve dojde k vytipování vhodných výstupů. Pro tyto výstupy budou vytvořeny metodiky pro učitele, které budou ověřeny přímo ve výuce. Vlastní výzkum bude zaměřen na porovnání získané úrovně kvality osvojeného učiva u žáků vyučovaných dle vytvořené metodiky a žáků vyučovaných běžnými metodami.