Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

APPROACHES OF GYMNASTICS COACHES IN PROCESS OF GYMNASTIC SKILL DEVELOPMENT
Project IdSGS3/PdF/2015
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationSe změnou pravidel sportovní gymnastiky a vývojem gymnastického nářadí se neustále zvyšuje také obtížnost gymnastických dovedností (FIG, 2013). Rostou tak nároky na sportovce a rovněž na trenéry. Vytvoření správných pohybových návyků zejména u základních gymnastických dovedností, je klíčovým úkolem gymnastického tréninkového procesu. Znalosti trenéra o nacvičované dovednosti tvoří významný faktor tréninkového procesu (Irwin et al., 2005). Projekt navazuje na studii realizovanou v letech 2004 a 2005 ve Velké Británii a řeší otázku, jak získávají trenéři sportovní gymnastiky znalosti o nacvičované dovednosti a jak tyto znalosti uplatňují v tréninkovém procesu? Smyslem projektu je vytvořit teoretický model přístupů vrcholových trenérů k procesu motorického učení.