Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The influence of aerobic and anaerobic prerequisites on cardiorespiratory, autonomic and metabolic response to intermittent exercise
Project IdSGS2/PdF/2015
Main solverdoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je srovnat odezvu organismu na intervalové zatížení u jedinců s odlišnými předpoklady pro aerobní a anaerobní svalový výkon, a to z pohledu kardiorespiračních, autonomních a vybraných biochemických ukazatelů. Výzkumný projekt má kvasiexperimentální charakter. Okamžitá i dlouhodobá odezva organismu z pohledu zmíněných kriteriálních proměnných (HRV, biochemie) bude sledována po zatížení, které bude provedeno v laboratorních podmínkách a s kterým bude manipulováno dle cíle projektu. Nové poznatky by mělo přinést zejména hledání vzájemných interakcí mezi úrovní KAR a metabolickými ukazateli během zotavení po vysoce intenzivním, intermitentním zatížení. Tento projekt by se měl zaměřit především na takové biochemické ukazatele, které zmiňují nejnovější vědecké studie. Pochopení těchto fyziologických souvislostí je klíčové pro tvorbu pohybových programů se zaměřením na prevenci (případně kompenzaci) například kardiovaskulárních, metabolických a jiných onemocnění. Další význam mohou mít získané výsledky také pro vedení sportovní přípravy. Tento projekt plynule navazuje na řešení projektů SGS 2012, 2013 a 2014.