Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Informačné stratégie a ich vplyv na zahraničnú politiku
Project IdIRP201535
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt nadväzuje na niekoľko predmetov KSGRR PŘF OU (napr. KSG/GEMO). Cieľom predmetu v anglickom jazyku je popísať vplyv informácií na jednotlivé procesy v zahraničnej politike, stratégie šírenia udalostí, kanály prostredníctvom, ktorých sa informácie šíria ako aj opísať príklady vplyvu informácií na jednotlivé míľniky a udalosti, ktoré zmenili chod svetových udalostí. Projekt bude poostávať z následujúcich častí: 1. Úvod do problematiky, teórie a praktiky (dez)informácií 2. Metódy, techniky a kanály 3. Ruský príklad (1917 až po súčasnosť) 4. Príklad USA (1947 až súčasnosť) 5. Komerčné a počítačové dezinformácie 6. Nové bezpečnostné hrozby a informácie Projekt bude zverejnený pre potreby študentov OU na internete pri podmienke účasti na predmete, po dobu existencie predmetu (tj. neobmedzene).