Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Praktika inteligentních systémů
Project IdIRP201539
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt navazuje na předmět Inteligentní systémy (KIP / INSYS, KIP / XINSY), který je zahrnut do studijního programu Informační systémy mající statut B-předmětu. Cílem projektu je připravit studentům adekvátní zázemí pro praktika z daného předmětu, který by podpořil tvorbu jejich semestrálních projektů a úspěšného zakončení předmětu se zaměřením na multimediální materiály mající charakter zvýšení aplikačních dovedností studentů z dané oblasti. Jádrem inovovaného předmětu bude podpůrný materiál ve formě sbírky vzorově vypracovaných příkladů (nově vzniklá opora ke stávající opoře mající teoretický charakter), doplnění multimediálních prezentací do LMS verze a nově vzniklý multimediální materiál pomocí MediaSite zařízení s praktickou ukázkou tvorby vzorového projektu od vzniku tématu po realizaci výsledku.