Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace vybraných ekonomických předmětů oboru Management organizací služeb sociální práce
Project IdIRP201501
Main solverdoc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
Periodr1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPodstatou projektu je aktualizovat soubor informací a poznatků, které jsou předkládány studentům předmětů Finanční management organizací služeb sociální práce, Řízení lidských zdrojů v organizacích sociální práce, Účetnictví v sociální správě. Aktualizace náplně těchto předmětů, které jsou v téměř nezměněné podobě vyučovány již několik let, by byla velmi přínosná, neboť se jedná o důležitou a velmi dynamickou tématiku. Operace prováděné v organizacích sociálních služeb při řízení pracovníků i v rámci finančního řízení těchto organizací jsou dynamicky se rozvíjející oblastí, účetnictví zase oblastí s častou změnou legislativy. Proto je třeba, aby studentům byly podávány informace vycházející z nejnovějších poznatků a aktuální legislativy a aby mohli pracovat s kvalitními studijními oporami v e-learningové formě. Realizace projektu umožní aktualizovat současné studijní kurzy tak, aby maximálně reflektovaly aktuální trendy ve finančním řízení, práci se zaměstnanci a v účetnictví organizací služeb sociální práce.