Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace studijního předmětu Sociální práce s rodinou a tvorba studijní opory
Project IdIRP201503
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationSociální práce se rodinou nabývá v České republice rozmanitých podob, spadá do působnosti několika rezortů, zahrnuje širokou škálu služeb, organizací a institucí. Markantní změny probíhají v současné době v rámci systému péče o ohrožené děti, hovoříme o tzv. transformaci systému péče o ohrožené děti (MPSV, 2010), změnami však prochází také legislativa. Výše uvedené změny se přímo dotýkají práce s rodinami. Cílem předkládaného projektu je inovace stávajícího studijního předmětu Sociální práce s rodinou jak z hlediska teoretických konceptů, tak z hlediska praxe. Výstupem pak bude studijní opora sumarizující aktuální poznatky z oblasti sociální práce s rodinami v českých podmínkách v české a anglické verzi. Inovovaný studijní předmět a nově vytvořená studijní opora budou zveřejněny v informačním systému Moodle.