Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Supervize odborného praktického vzdělávání na FSS OU
Project IdIRP201504
Main solverMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationKlíčovou součástí teoretického vzdělávání v oborech sociální práce a zdravotně sociální pracovník je rovněž odborné praktické vzdělávání, včetně jeho supervize, kdy si studující mají možnost zažít její fungování. V bezpečném prostoru se mohou naučit přistupovat k různým tématům, reflektovat zážitky a pocity, sdílet zážitky a uvědomit profesionální chyby v organizacích i ve výuce (Havrdová, 2004). Na Fakultě sociálních studií dosud není k dispozici předmět supervize praxe studujícím oboru Zdravotně sociální pracovník. Studentům oboru Sociální práce je k dispozici jen omezená kapacita účasti na kurzu (KAM/1SUPX, KAM/2SUPX), které dosud zajišťuje pouze externí vyučující fakulty. Ze zasedání pracovní skupiny ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR) vyplývá nově povinnost poskytnout možnost účasti na supervizi všem studentům výše uvedených oborů. Vyučující garantující výuku praktického vzdělávání a kasuistických seminářů by měli mít podmínky k vlastnímu seberozvoji a vzdělání v supervizi tak, aby kurz supervize praxí mohli studujícím zprostředkovat a umožnit zažít a vyzkoušet si formulaci supervizní zakázky, dosahovat stanovených cílů v supervizi a zprostředkovat možnost sebereflexe. K absolvování výcviku nabízejícího získání kompetencí k zajištění supervize praxí byl zvolen výcvik s názvem Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály. Rozsah a obsah výcvikového programu odpovídá evropským požadavkům (ANSE ) na kvalifikaci supervizora a tedy i předpokládaným požadavkům na práci supervizora působícího v ČR (NAS ). Důvodem je jednak jeho rozsah, který činí 500 hodin a je zárukou kvalitního výcviku a rovněž byl zvolen na základě splnění vstupních kritérií do zařazení k výcviku, která vyučující splňuje. Výcvik je realizován na území ČR, převážně v Praze a doba trvání je 2 roky. Obsah výcviku koresponduje s požadavky na vzdělání vyučujícího, který má zajistit výuku supervize praxí. Informace dostupné online na: http://www.hermesgroup.cz/sekce.php