Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj výuky - inovace předmětů sociální politiky na FSS OU a posílení mezinárodní spolupráce v dané oblasti
Project IdIRP201508
Main solverMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je inovovat předměty 6SOPO ? Sociální politika a 1SOP1 ? Sociální politika 1(akreditovaný studijní program Sociální práce a sociální politika), a tím pokračovat ve zkvalitňování výuky předmětů sociální politika na FSS OU. Předměty 1SOP1 a 6SOPO jsou vedeny formou přednášek s doplněním interakce se studenty prostřednictvím e-learningových kurzů v Moodlu. Dílčí cíle projektu jsou následující: a) Ve spolupráci se zahraničními vyučujícími z partnerských univerzit ze: Slovenska (Trnavská univerzita v Trnavě), Polska (Slezská univerzita v Katowicích), Rakouska (FH Campus Wien) nabídnout studentům přednášky a studijní materiály k vybraným okruhům sociální politiky, čímž budou mít studenti možnost komparovat, jakým způsobem je koncipován systém sociálního zabezpečení ve vybraných evropských zemích (Slovensko, Rakousko, Polsko, Česká republika). Získané studijní materiály budou mít studenti k dispozici prostřednictvím 2 e-learninových kurzů (KAS/6SOPO a KAS/1SOP1) a také nově zpracované studijní opory ?Sociální politika 1? (v elektr. formě). b) Zapojit do přednášek vybraných témat odborníky působící v praxi v jednotlivých oblastech sociální politiky (např. ÚP, OSSZ, Agentury pro sociální začleňování). Studenti budou mít možnost diskutovat aktuální témata sociální politiky s odborníky z praxe. c) Aktualizovat 2 e-learningové kurzy k předmětům KAS/6SOPO, KAS/1SOP1, d) Zapojit do inovace předmětů KAS/6SOPO, KAS/1SOP1 studenta doktorského studijního programu ?Sociální práce a sociální politika? (Mgr. et Mgr. Tomáše Waloszka).