Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace pojetí výuky předmětů zabývajících se problematikou etnických a menšinových skupin na bakalářské a navazující magisterské úrovni
Project IdIRP201502
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt svými aktivitami podporuje pedagogickou práci vyučující zaváděním inovativních způsobů výuky předmětů zabývajících se problematikou etnických a menšinových skupin na bakalářské a navazující magisterské úrovni. Konkrétně jde o předměty KAM/1ETSK Etnické skupiny (Bc.) a KAM/3SPMS Menšinové skupiny (NMgr.). Jedním z dlouholetých témat obou předmětů je práce s menšinovými skupinami, které jsou znevýhodňovány na základě své etnicity, její specifika a možnosti. Aby mohlo být konstruktivně prodiskutováno, jeví se jako vhodné podívat se na něj z nového úhlu pohledu než dosud používaného, tedy z hlediska poskytování tradičních sociálních služeb. Ze zahraniční dobré praxe lze přenést inovativní přístup k tomuto tématu ? participativní pojetí výuky směřující ke změně způsobu poskytování sociální práce. K tomu bude využito zkušeností a znalostí zahraničního experta na toto téma Dr. Petera Muldera ? Community Development Expert, tč. Evropská komise Brusel.