Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace předmětu Filosofie a etika (KAS/6FILE) a jeho profilace v souladu s potřebami studentů oboru Zdravotně sociální pracovník
Project IdIRP201506
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci kurzu Filozofie a etika, jeho profilaci na potřeby odborné přípravy studentů oboru Zdravotně sociální pracovník prostřednictvím zapojení zahraničního experta do výukového procesu a inovace studijních materiálů včetně tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných na intranetu.