Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace předmětu Praktická cvičení algoritmů
Project IdIRP201533
Main solverRNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá inovací předmětu Praktická cvičení algoritmů, který je vyučován na Katedře informatiky a počítačů na Přírodovědecké fakultě. Předmět je zaměřen na programovací jazyk Java a rozšiřuje praktické znalosti studentů v oblasti práce se soubory, s dynamickými datovými strukturami, s prioritní frontou, se zpracováním výjimek a s měřením času. Předmět je vyučován v prezenční, kombinované i distanční formě. Inovace předmětu spočívá jednak ve vytvoření multimediálních studijních materiálů a dále pak v inovaci e-learningového kurzu v LMS Moodle. Budou vytvořeny prezentace, obrázky, ukázkové zdrojové kódy a ukázková videa. Studijní materiály budou vytvářeny s důrazem na interaktivitu a srozumitelnost. Vytvořené studijní materiály budou sloužit jako podpůrné prostředky pro studium předmětu Praktická cvičení algoritmů.