Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace praktických úloh z optické spektroskopie
Project IdIRP201545
Main solverMgr. Václav Karlický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationVzhledem k rozšíření přístrojového vybavení, ke kterému na Katedře fyziky PřF OU v posledních letech došlo, je plánováno jeho plnohodnotné zapojení do výuky. Hlavním cílem projektu je inovovat výuku praktických cvi?čení, při nichž jsou využívány absorpční spektrofotometry a fluorimetry. S těmito přístroji pracují studenti na Katedře fyziky v rámci čtyř praktických cvičení. Cílem projektu je vytvořit nové úlohy a upravit některé stávající tak, aby byl vytvořen jednotný koncept zamě?řený na zvýšení názornosti jevů, zapojení moderních přístrojů a aplikace metod v rostlinné biofyzice (bioche?mii, biologii). Nové úlohy přispějí k lepšímu pochopení učiva a zatraktivnění optických metod.