Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace laboratorních cvičení z biochemie
Project IdIRP201543
Main solverMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem předloženého projektu je inovace třinácti laboratorních úloh předmětu Biochemie (kurzy BC1LF, CBIO4, CBCH4, LCBIO) pro studenty bakalářského studijního programu Chemie (B1407), bakalářského studijního programu Fyzika (B1701) a magisterského studijního programu Všeobecného lékařství (M5103). Inovované úlohy umožní studentům ověřit si, zdokonalit a prohloubit své teoretické znalosti a především nabýt praktické dovednosti při studiu struktury a chemických a fyzikálních vlastností látek, které jsou součástí živých organismů (aminokyseliny, proteiny, lipidy, nukleové kyseliny), a také při zkoumání chemických pochodů probíhajících v živých soustavách. Návody k jednotlivým