Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

4. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Project IdNLJ č. 2014-94
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period8/2015 - 12/2015
ProviderFakulta umění, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
AnotationMezinárodní klavírní kurzy konané v rámci Fakulty umění Ostravské univerzity přinášejí možnost studia klavírní hry u renomovaných pedagogů a klavíristů. Jsou primárně určeny pro studenty konzervatoří a vysokých uměleckých škol našich i zahraničních. Návštěvníci kurzů si v rámci výuky rozšiřují studovaný repertoár, zdokonalují své dovednosti, získávají kontakty a vyměňují si informace v oboru klavírní hry. Zároveň mají možnost se seznámit se zázemím Ostravské univerzity a s pedagogy zde působícími. V rámci projektu jsou pořádány odborné semináře, koncerty účastníků i lektorů a společná setkání. Stávající ročník bude zaměřen na klavírní dílo Leoše Janáčka v interpretaci našeho předního klavíristy Ivo Kahánka s přednáškou Jana Jirského, který se Janáčkovi vedle vlastní interpretace věnoval i ve své teoretické práci.