Projects & Grants
Podpora procesů vedoucím ke zvyšování počtu zahraničních studentů samoplátců na OU
Project IdIRP 2014
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Periodr1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation