Projects & Grants
Koordinace a integrace stávajících a průběžně zaváděných nových procesů pro kontrolu zvyšování kvality hlavních činností
Project IdIRP 2014
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Periodr1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation