Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Talentovaní studenti a absolventi doktorského studia/ Dotační titul 3
Project IdMSK DT3
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period9/2014 - 8/2015
ProviderCentrum epidemiologického výzkumu, Ústav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpora studentů a absolventů doktorského studia. Personální politika fakulty směřuje k vytvoření podmínek a udržení talentovaných vědeckých pracovníků.