Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Project IdMSK titul 3
Main solverprof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Period7/2014 - 8/2015
ProviderDěkanát FF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je poskytnout finanční podporu talentovanému studentovi doktorského studia a perspektivní absolventce doktorského studia, aby byla umožněna jejich soustředěná vědecko-výzkumná práce. Realizace projektu se zúčastní jeden student doktorského studijního programu Filozofie a jedna absolventa studijního programu Teorie a dějiny literatury (studium ukončeno v roce 2013). Doktorand Mgr. Lukáš Lička se soustavně věnuje výzkumu na poli středověkého myšlení, epistemologie, zrodu vědecké racionality (např. optiky, lékařství atp.) na přelomu 13. a 14. století, což zároveň koresponduje s tématem jeho disertační práce. Absolventka doktorského studia Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D. se věnuje především české literatuře 20. století a specializuje se na katolické autory působící v polovině posledního století minulého tisíciletí. Obě podpořené osoby se aktivně zapojují do činností vědeckých center na FF OU a jejich specializace koresponduje s hlavními směry výzkumu (tj. Výzkum středověké společnosti a kultury a Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře) na Ostravské univerzitě v Ostravě.