Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační titul 3
Project IdRRC/07/2014 DT3
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period1/2014 - 8/2015
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem navrhovaného projektu je, v souladu s vyhlášením programu na podporu vědy a výzkumu v MSK, podpora nadaného studenta doktorského studia, který studuje v prezenčním studiu na Ostravské univerzitě v Ostravě. Této podpory dosáhneme prostřednictvím příspěvku ke studiu tohoto studenta. Navrhovaný student má odpovídající publikační činnost a publikoval článek v impaktovaném časopise. Podrobné zdůvodnění výběru tohoto studenta je uvedeno v příloze s jeho životopisem a seznamem publikační činnosti a dalších vědeckovýzkumných aktivit.