Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Project IdMSK_DT3
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period9/2014 - 8/2015
ProviderDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je finanční podpora dvou talentovaných studentek doktorského studijního oboru Sociální práce. Chceme zlepšit pracovní podmínky mladých talentovaných a perspektivních vědců a zvyšovat tak kvalitu činnosti Fakulty sociálních studií v oblasti vědy a výzkumu. Podmínkou dosažení tohoto cíle je udržení si kvalitních absolventů doktorského studia, kteří se již během svého studia významně zapojili do vědeckovýzkumné činnosti pracoviště.