Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Dotační titul 3 - Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Project IdRRC/07/2014 DT3
Main solverdoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Period1/2014 - 8/2015
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationStipendium bude vypláceno studentce doktorského studijního programu v měsíčních intervalech po dobu trvání projektu. Průběžné vědecké výsledky budou pravidelně konzultovány s odpovědnou osobou tak, aby bylo zajištěno efektivní využití dotace a způsob prezentace výsledků vědecké veřejnosti. Součástí publikačních výstupu a příspěvků na konferencích bude zdůraznění významu grantové podpory Moravskoslezkého kraje. Informace o obdržení dotace budou spolu s relevantními údaji o příjemci zveřejněny na webových stránkách Katedry biologie a ekologie OU.