Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora studentů, Dotační titul 3
Project Id02679/2014/RRC
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period1/2014 - 8/2015
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora nadaných studentů doktorského studia, kteří studují v prezenčním studiu na Ostravské univerzitě v Ostravě. Projekt je také zacílen na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti těchto začínajících mladých vědců. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu vybraným studentům. Oba navrhovaní studenti mají odpovídající publikační činnost a publikovali články v impaktovaných časopisech. Podrobná zdůvodnění výběru těchto studentů jsou uvedena v příloze (životopisy se seznamem jejich publikační činnosti a dalších vědeckovýzkumných aktivit). Délka trvání projektu byla zvolena na 20 měsíců - od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015. Příspěvky ke studiu budou vypláceny v pravidelných měsíčních intervalech. Výše příspěvku se odvíjí od podmínek zadavatele (70 tis. Kč /rok - vzhledem k trvání projektu delším než rok byla výše příspěvku odpovídajícím způsobem navýšena).