Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Project IdGA406/06/0731
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Anotation