Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Project Id02679/2014/RRC
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2014 - 8/2015
ProviderKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem navrhovaného projektu je, v souladu s vyhlášením programu na podporu vědy a výzkumu v MSK, podpora talentované studentky doktorského studijního programu Biofyzika Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Finanční prostředky by měly posloužit k motivaci studentky ke studiu a nadstandardní práci v oblasti vědy a výzkumu. Měly by napomoci k udržení studentky v daném studijním programu a zabránit dnes běžně pozorovanému jevu - odchodu vědecké síly jak na jiná pracoviště s lepším zázemím, často mimo Moravskoslezský kraj, tak do soukromého sektoru, kde jsou obvyklé podstatně lepší finanční podmínky. V průběhu trvaní je očekáváno aktivní zapojení zúčastněné studentky do výzkumných a jiných odborných aktivit pracoviště. Délka trvání projektu byla zvolena na 20 měsíců - od 1.1.2014 do 31.8.2015.