Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Registr uměleckých výstupů
Project IdMŠMT_MSMT-10229/2014-1
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period1/2014 - 12/2014
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt tvůrčí činnosti Registr uměleckých výstupů, jejíž výstup má strategický rozměr a bude sloužit celé skupině vysokých škol, případně všem vysokým školám. Registr uměleckých výstupů představuje nástroj k zmapování a financování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám. Do budoucna by měl umožnit formulovat trendy a vývojové linie a umožnit vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů.