Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Stanovení hladiny vitamínů rozpustných v tucích a hladiny antioxidačních enzymů u dětských pacientů s diagnózou Crohnova nemoc, Celiakie a Ulcerózní kolitidou
Project IdMSK_individuální granty
Main solverRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Period8/2014 - 12/2016
ProviderPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Statefinished
AnotationVýše zmiňované diagnózy představují v současné době velký problém pro jednotlivce. Přestože je jejich výskyt mnohem nižší než je tomu u jiných onemocnění, zásadním způsobem zasahují do celkového životního komfortu pacienta. V současné době se odborníci věnují dané problematice jak z pohledu nutričního, tak z hlediska aktivity antioxidačních enzymů.