Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modernizace přípravy budoucích pedagogických pracovníků
Project IdMŠMT-Fond vzdělávací politiky
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period9/2014 - 12/2014
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt si klade za cíl efektivně reagovat na současnou personální situaci v oblasti vzdělávání na základních a středních školách. V souladu s plánem Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 bude výuka budoucích učitelů koncipována za aktivního zapojení všech vhodných moderních informačních technologií (interaktivních tabulí a mobilních zařízení, LMS Moodle). Cílem předkládaného projektu je posílení pozitivní motivace studentů v učitelských studijních programech na OU pro nástup do školských a pedagogických zařízení po úspěšném absolutoriu studovaného oboru.