Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Clever helpers for teaching - using ICT in a simple and creative way
Project IdCZ.1.07/1.3.00/51.0009
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period11/2014 - 9/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt si klade za cíl vytvořit systém individuální a soustředěné podpory školení ve využívání informačních a komunikačních technologií (stávající vybavení, pořízení nového vybavení a důsledné proškolení k jeho využívání) na partnerských ZŠ a SŠ. Konkrétně budou projektové aktivity zaměřeny na mobilní (dotyková) zařízení, která hrají v dnešním světě ICT nezastupitelnou roli.V průběhu projektu bude vytvořen a dle potřeb jednotlivých škol nastaven modulární vzdělávací systém zaměřený na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci ICT do výuky.Maximální pozornost bude věnována důkladné evaluaci, která zajistí přesné zmapování potřeb a výchozí situace pedagogických pracovníků partnerských škol. Výsledkem implementace projektu bude dosažení efektivního využívání dostupných zařízení a celkové integraci ICT ze strany učitelů do výuky.Výrazným prvkem také bude aktivní zapojování externích a interních (metodik ICT) mentorů do vzdělávacího procesu.