Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Training of lecturers, trainers, methodists and managers works in field of futher professional training of police staff of Police of CR
Project IdCZ.04.1.03/3.3.14.1/0021
Main solverprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period4/2006 - 1/2008
ProviderOP RLZ 3.3
Statefinished
AnotationKlíčovým cílem projektu je vypracování systému přípravy příslušníků Policie ČR na výkon lektorských činností, které by přispělo k vyváženému plnění represivní a preventivní funkce policie. Současně by byli vyškoleni metodičtí a řídící pracovníci, kteří by zodpovídali za tvorbu regionálně specifických vzdělávacích a preventivních programů, za práci lektorského sboru a za vnitřní i vnejší evaluaci výsledků různých druhů vzdělávacích aktivit.