Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Project IdIRP_2014 věda
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationFakultní projekt na rok 2014 je členěn na 5 dílčích projektů, přičemž všechny dílčí projekty mají pozitivní vliv na strategické zaměření Přírodovědecké fakulty OU: P1: Podpora přípravy materiálů pro akreditaci habilitačního a profesorského řízení. P2: Podpora budování odborné specializace ?vývoj mobilních aplikací? v rámci vzdělávacího a výzkumného profilu KIP. P3: Podpora zapojení výzkumných týmů do OP VVV P4: Podpora vědecko-výzkumné práce na katedrách ? zapojení postdoků. P5: Rozvoj spolupráce s Lékařskou fakultou OU v oblastech kooperace navázaných v předchozím období a navázání spolupráce v dalších oblastech.