Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora strategického zaměření FSS OU v roce 2014
Project Id
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationStrategické zaměření FSS OU v rámci U-mapy schválené Vědeckou radou FSS OU dne 14. 10. 2013 a AS FSS OU dne 4. 11. 2013 ukládá rozvíjení výzkumné, mezinárodní a vzdělávací funkce fakulty. V roce 2014 se bude FSS OU koncentrovat na zlepšování následujících kritérií: vysoká RIV výkonnost akademických pracovníků a vysoký podíl publikujících pracovníků; vysoké výnosy za výzkum; vysoký podíl NMgr. studentů.