Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vybudování týmu dynamické vědecké spolupráce uplatnitelného při návrhu projektu v rámci evropských výzkumných programů
Project IdIR_2014 věda
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationZáměrem projektu je efektivně podpořit rozvoj vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě s cílem výrazně zvýšit objem vědeckých výstupů na PřF, zejména na KIP, a vybudování vědeckého týmu, který by byl schopný připravit a realizovat projekt v rámci evropských výzkumných programů. Strategickým zaměřením KIP je aktivně působit jako výzkumný tým v oblasti softcomputingu. Navrhovaný projekt navazuje na stejnojmenný projekt řešený v roce 2013, jehož celková doba trvání byla plánována na 2 roky. Navrhovaný projekt podporuje výše uvedené strategické zaměření KIP. V rámci prvního roku řešení projektu byla provedena restrukturalizace řešitelského týmu projektu na KIP a bylo vymezeno hlavní zaměření výzkumu na KIP, a to na oblast ?Inteligentní systémy?. Toto zaměření je v souladu s hlavním zaměřením výzkumu partnerského týmu z LISSI Lab, což je ?Perception and Systems Intelligents?.