Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Vivarium
Project IdIRP
Main solverdoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Period3/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na zajištění chodu vědeckého týmu, který pod vedením prof. J. Nechutové a v součinnosti se zahraničními odborníky sdružuje oborově různorodé medievisty. Mezi hlavní cíle projektu patří publikační výstupy, účast a pořádní mezinárodních konferencí, zapojení se do mezinárodních projektů atp.