Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Počítačové hry a virtuální prostředí
Project IdIRP201409
Main solverdoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt má za cíl vznik nových předmětů rozšiřujících výuku na Fakultě umění OU směrem k oborům využívajícím předměty digitálních technologií, následně příprava k akreditaci nového oboru Počítačové hry a virtuální prostředí.