Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost
Project IdTB02MPSV015
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period5/2014 - 6/2015
ProviderProgram BETA, Veřejná zakázka
Statefinished
AnotationPředmětem projektu je analýza posouzení reálných zdravotně sociálních nákladů občana, který je závislí na svém sociálním okolí. Budou vytvořeny podmínky pro zdokonalování systému. Tím bude zjištěna potřebná zpětná vazba, což bude mít význam pro další rozvoj zdravotně sociální péče. Výsledkem bude metodické doporučení pro MPSV, které povede k optimalizaci plánování zdravotně socíální péče pro osoby v jednotliváých stupních závislosti a optimalizace sítě poskytovatelů zdravotně sociálních služeb.