Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Neverbální komunikace prizmatem humánní etologie
Project IdIRP201418
Main solverMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Period2/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPoznání mezilidské komunikace je pro některé studijní obory vyučované na OU zásadní (např. filologie, pedagogika, lékařství). Neverbální prostředky jsou ze všech komunikačních prostředků člověka nejvíce spjaty s jeho původem a chováním jako živočišného druhu. Proto je zcela zásadní nazírat na ně také prizmatem oboru humánní etologie a uvádět faktory biologické do náležitých relací s faktory kulturními. Navrhovatel si při svém filologickém a translatologickém vzdělání osvojil etologický přístup pouze studiem odborné literatury (vč. děl M. Butovské). Od smrti RNDr. Zdeňka Kleina v roce 2000 však není v ČR odborník, který by se soustavně zabýval neverbální komunikací člověka z hlediska humánní etologie a se kterým by bylo možné konzultovat některé konkrétní otázky. Aby výuka komunikačních disciplín, které navrhovatel na OU zajišťuje, byla na mezinárodně srovnatelné úrovni, je nezbytné, aby si konzultacemi s přední odbornicí prof. M. Butovskou zvýšil své znalosti i dovednosti konkrétní pedagogické aplikace.