Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko
Project IdIRP201410
Main solverMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Period2/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředmětem projektu je inovace studijních předmětů zaměřených na reálie frankofonních zemí Evropy (Belgie, Lucembursko a Švýcarsko) prostřednictvím tvorby studijního materiálu multimediálního charakteru. Tento studijní materiál bude vedle textu obsahovat též např. barevné fotografie a mapy, ukázky autentických článků z frankofonního tisku, interaktivní odkazy na televizní a rozhlasové reportáže, zvukové nahrávky či interaktivní kvízy vytvořené v programu Hot potatoes. Studijní materiál bude zveřejněn na webových stránkách Ostravské univerzity po dobu min. 5 let (či více) a bude volně přístupný jak studentům Ostravské univerzity všech fakult, tak jejím akademickým pracovníkům. Předkládaný projekt vychází jak z velkého zájmu řešitelky o danou problematiku (tj. politický, kulturní a jazykový vývoj Belgie, Lucemburska a Švýcarska v novodobé historii), tak z potřeby katedry romanistiky inovovat studijní text, který se této tematice věnuje. Po ukončení projektu řešitelka představí výsledky své práce také na vědecké konferenci (6. mezinárodní konference Vědecký výzkum a výuka jazyků 2015, Univerzita Hradec Králové).