Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Divadlo utlačovaných jako inovativní způsob sociální práce s cílovými skupinami sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými
Project IdIRP201402
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationSociální práce jako profese i věda dlouhodobě hledá inovativní způsoby práce se skupinami svých klientů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučeni. V posledních letech se ukazuje, že tradiční způsoby sociální práce mohou být efektivní na mikroúrovni, avšak stejně tak intenzivně je potřeba intervenovat v makrostrukturách společnosti. Jako jeden z využitelných konceptů i v sociální práci se jeví, v českém prostředí málo známý, koncept divadla utlačovaných. Tento koncept je využitelný také na všech úrovních sociální prevence a s různými cílovými skupinami. Takto široce je pojat předmět Sociální patologie (KAM/1SOPA, 2SOPA, 6SOPA) vyučovaný na FSS ve studijních programech Sociální politika a sociální práce a Zdravotně sociální péče. A právě zde je vhodné přiblížit studujícím jeden z možných způsobů sociální práce s jejími cílovými skupinami, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.