Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Validity of pressure ulcer risk assessment scale.
Project IdSGS15/LF/2014
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPredikcia rizika vzniku dekubitov patrí k prioritnej problematike v ošetrovateľstve. Organizácie NPUAP a EPUAP označujú prevenciu vzniku dekubiotv na najlepšiu a účinnú metódu. Prvou oblasťou prevencie, ktorú NPUAP a EPUAP odporúčajú je posúdenie rizika vnizku dekubitu. Na predikciu vzniku dekubiotv sú vypracované rozne škály, pomocou ktorých možme dosledne mapovať výskyt rizikových faktorov - indikátorov poporujúcich vnizk dekubitov.